Poni偶ej znajduje si臋 polityka prywatno艣ci oraz regulamin sklepu Induwood.pl

Polityka prywatno艣ci

 1. Dane osobowe przekazywane przez Klienta przetwarzane s膮 przez Induwood, kt贸ry jest administratorem danych osobowych. Przez dane osobowe nale偶y rozumie膰 informacje o zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; mo偶liwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, kt贸r膮 mo偶na bezpo艣rednio lub po艣rednio zidentyfikowa膰, w szczeg贸lno艣ci na podstawie identyfikatora takiego jak imi臋 i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy, IP urz膮dzenia lub jeden b膮d藕 kilka szczeg贸lnych czynnik贸w okre艣laj膮cych fizyczn膮, fizjologiczn膮, genetyczn膮, psychiczn膮, ekonomiczn膮, kulturow膮 lub spo艂eczn膮 to偶samo艣膰 osoby fizycznej, przy czym Induwood przetwarza tylko nast臋puj膮ce dane: imi臋, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu i adres dostawy Towaru (oraz adresu p艂atno艣ci, je艣li jest inny ni偶 adres dostawa Towaru), a tak偶e IP urz膮dzenia.
 2. Cele i zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la zakres zg贸d przes艂anych za pomoc膮 odpowiednich formularzy w Sklepie, przy czym dane osobowe zbierane s膮 w celu:
  • realizacji umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, w tym wysy艂ania newsletter贸w,
  • realizacji Zam贸wienia i Umowy sprzeda偶y,
  • prowadzenia marketingu polegaj膮cego na kierowaniu interesuj膮cych ofert lub tre艣ci, kt贸re nie s膮 dopasowane do jego preferencji. Dane takie mog膮 zosta膰 udost臋pnione innym podmiotom tylko w zwi膮zku z realizacj膮 Umowy sprzeda偶y, tzn. kurierowi InPost 鈥 wybieraj膮c przesy艂k臋, Przelewy24 鈥 wybieraj膮c p艂atno艣膰 poprzez kana艂 Przelewy24. Dane w 偶adnym wypadku nie s膮 przekazywane do pa艅stwa trzeciego ani te偶 innym podmiotom nie b臋d膮cymi stron膮 w transakcji.
 3. Dane osobowe, w szczeg贸lno艣ci: imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, login, a tak偶e adres IP urz膮dzenia, z kt贸rego z艂o偶ono Zam贸wienie lub zarejestrowano Konto, b臋d膮 przetwarzane w celu:
  • realizacji us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji Zam贸wie艅 i Umowy sprzeda偶y 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do realizacji Zam贸wienia i Umowy sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji sk艂adanych roszcze艅 w ramach r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej, roszcze艅 wynikaj膮cych z udzielonej gwarancji oraz w celu zwrotu 艣wiadcze艅 w przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do realizacji Zam贸wienia i Umowy sprzeda偶y (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed nimi 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Induwood (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegaj膮cy na ochronie jego praw,
  • w celu prowadzenia marketingu 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Induwood (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu realizacji obowi膮zk贸w ustawowych ci膮偶膮cych na Induwood, wynikaj膮cych w szczeg贸lno艣ci z przepis贸w podatkowych 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest obowi膮zek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • w celu 艣wiadczenia przez Induwood dodatkowych us艂ug po up艂ywie okresu gwarancji i r臋kojmi, tj. odp艂atne lub nieodp艂atne (wg decyzji Induwood) usuwania uszkodze艅 Towar贸w 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest uzasadniony interes Induwood (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne, mo偶e uniemo偶liwi膰 wykonywanie us艂ug przez Sprzedawc臋, w tym realizacj臋 Zam贸wienia, Umowy sprzeda偶y albo prowadzenie Konta.
 5. Zgody te mog膮 by膰 w ka偶dej chwili cofni臋te, poprzez wys艂anie takiego 偶膮dania na adres poczty elektronicznej podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 6. Klientowi przys艂uguje prawo:
  • informacji o przetwarzaniu danych osobowych 鈥 na tej podstawie Induwood przekazuje informacje o tym czy dane dotycz膮ce danego Klienta (osoby) s膮 w og贸le przetwarzane, a je艣li ma to miejsce to o zakresie przetwarzania, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, kt贸rym dane osobowe s膮 ujawniane i planowanym terminie ich usuni臋cia,
  • sprostowania 鈥 na tej podstawie Induwood poprawia b艂臋dy dotycz膮ce przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupe艂nia je lub aktualizuje, je艣li s膮 niekompletne lub uleg艂y zmianie,
  • usuni臋cia danych 鈥 na tej podstawie mo偶na 偶膮da膰 usuni臋cia danych osobowych, kt贸rych przetwarzanie nie jest ju偶 niezb臋dne do realizowania 偶adnego z cel贸w, dla kt贸rych zosta艂y zebrane,
  • ograniczenia przetwarzania 鈥 na tej podstawie Induwood wstrzymuje si臋 z przetwarzaniem danych osobowych (za wyj膮tkiem sytuacji przewidzianych w RODO), np. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa si臋 niezgodnie z prawem lub Induwood nie potrzebuje ju偶 danych osobowych do cel贸w przetwarzania. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania, Induwood informuje Klienta o zniesieniu takiego ograniczenia鈥 Induwood ka偶dorazowo informuje Klienta, tak偶e na jego 偶膮danie, o sprostowaniu, usuni臋ciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba 偶e oka偶e si臋 to niemo偶liwe lub b臋dzie wymaga膰 niewsp贸艂miernie du偶ego wysi艂ku,
  • przenoszenia danych 鈥 na tej podstawie, w zakresie w jakim dane s膮 przetwarzane w zwi膮zku z wyra偶on膮 zgod膮 lub z艂o偶onym Zam贸wie艅/zawart膮 Umow膮 sprzeda偶y, Induwood wydaje dane osobowe dostarczone przez Klienta,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych 鈥 na tej podstawie Klient mo偶e wnie艣膰 do Induwood sprzeciw wobec: i) przetwarzania danych osobowych zwi膮zanych z marketingiem bezpo艣rednim, w tym profilowaniem, i od tej pory Induwood nie mo偶e przetwarza膰 danych osobowych w takim celu, ii) przetwarzania danych osobowych w innych celach (zwi膮zanych z prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Induwood, w tym profilowaniem), zgodnie z RODO,
  • skargi 鈥 w przypadku uznania, 偶e przetwarzanie danych osobowych przez Induwood narusza obowi膮zuj膮ce przepisy prawa dotycz膮ce ochrony danych osobowych, w tym RODO, Klient mo偶e z艂o偶y膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 7. Powierzone dane osobowe s膮 przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami okre艣lonymi w obowi膮zuj膮cych przepisach prawa: RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z p贸藕n. zm.), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z po藕n. zm.).
 8. Podawanie przez klienta danych osobowych w formularzach kontaktowych zwi膮zane jest z przetwarzaniem przez Induwood danych osobowych podanych w tym formularzach, w celu identyfikacji nadawcy oraz obs艂ugi jego zapytania przes艂anego przez udost臋pniony formularz 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy o 艣wiadczenie us艂ugi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 9. Induwood przetwarza dane osobowe Klient贸w odwiedzaj膮cych profile Induwood prowadzone w mediach spo艂eczno艣ciowych (Facebook, Instagram). Dane te s膮 przetwarzane wy艂膮cznie w zwi膮zku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Klient贸w o aktywno艣ci Induwood oraz promowaniu r贸偶nego rodzaju wydarze艅, us艂ug oraz produkt贸w, a tak偶e w celu komunikacji z Klientami za po艣rednictwem funkcjonalno艣ci dost臋pnych w mediach spo艂eczno艣ciowych. Podstaw膮 prawn膮 przetwarzania danych osobowych przez Induwood w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegaj膮cy na promowaniu w艂asnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu spo艂eczno艣ci zwi膮zanej z mark膮.
 10. Induwood zapewnia odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych osobowych udost臋pnionych przez Klient贸w, w szczeg贸lno艣ci uniemo偶liwiaj膮ce dost臋p do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepis贸w prawa, zapobiegaj膮ce utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Poza tym Induwood prowadzi analiz臋 ryzyk zwi膮zanych z ujawnieniem danych osobowych w spos贸b sprzeczny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa lub w zwi膮zku z nieuprawnionymi dzia艂aniami os贸b trzecich. Induwood o艣wiadcza, 偶e dost臋p do danych osobowych posiadaj膮 jedynie upowa偶nieni pracownicy i wsp贸艂pracownicy Induwood, jednak偶e tylko w zakresie niezb臋dnym do realizacji cel贸w okre艣lonych w ust. 3.
 11. Induwood przetwarza dane osobowe wy艂膮cznie w okresie czasu niezb臋dnym do realizacji cel贸w okre艣lonych w ust. 3. Dane osobowe przetwarzane s膮 zasadniczo w czasie niezb臋dnym do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz do realizacji Zam贸wie艅 i Um贸w sprzeda偶y. Po tym czasie dane osobowe s膮 usuwane przez Induwood, chyba 偶e z charakteru celu okre艣lonego w ust. 3 wynika konieczno艣膰 d艂u偶szego przetwarzania danych osobowych (np. w celu realizacji roszcze艅 zwi膮zanych z r臋kojmi膮 i gwarancj膮 przez czas trwania r臋kojmi i gwarancji).
 12. Kontakt z Induwood we wszelkich sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi, w tym w szczeg贸lno艣ci w sprawach okre艣lonych w ust. 6, odbywa si臋 za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu lub pisemnie na adres pocztowy podany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu.
 13. Induwood zastrzega sobie prawo do ujawniana danych osobowych Klient贸w organom pa艅stwowym lub innym osobom trzecim, je艣li 偶膮danie do ujawnienia posiada podstawy prawne w obowi膮zuj膮cych przepisach.
 14. W celu prawid艂owego dzia艂ania Sklepu, Induwood korzysta z technologii plik贸w cookies (鈥瀋iasteczka鈥). Pliki cookies to pakiety informacji, za po艣rednictwem, kt贸rych Klient korzysta ze stron internetowych, i kt贸re zapisywane s膮 na urz膮dzeniu Klienta, zwykle zawieraj膮ce adres serwisu, dat臋 umieszczenia, dat臋 wa偶no艣ci, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Cookies mog膮 pochodzi膰 od administratora Sklepu lub mog膮 by膰 to cookies zewn臋trzne, czyli zamieszczane przez partner贸w administratora za po艣rednictwem strony Sklepu.
 15. Klient mo偶e wy艂膮czy膰 lub ograniczy膰 zapisywanie plik贸w cookies na swoim urz膮dzeniu, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki internetowej, lecz mo偶e to spowodowa膰 niedost臋pno艣膰 cz臋艣ci lub ca艂o艣ci funkcji Sklepu. Niedokonanie zmian ustawie艅 przegl膮darki na ustawienia wy艂膮czaj膮ce zapisywanie plik贸w cookies jest jednoznaczne z wyra偶eniem zgody na ich zapisywanie.
 16. Na podstawie plik贸w cookies nie jest mo偶liwe ustalenie to偶samo艣ci Klienta.
 17. Pliki generowanie bezpo艣rednio przez Sklep nie mog膮 by膰 odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewn臋trzne mog膮 by膰 odczytane przez serwer zewn臋trzny.
 18. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies do:
  • utrzymywania sesji Klienta (pliki w艂asne),
  • dostosowania zawarto艣ci stron do preferencji Klienta (pliki w艂asne),
  • zapewniaj膮ce bezpiecze艅stwo danych (pliki w艂asne),
  • tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalaj膮cych optymalizowanie u偶yteczno艣ci serwisu (pliki zewn臋trzne),
  • 艂膮czenia funkcji serwisu z innymi zewn臋trznymi us艂ugami, z kt贸rych Klient korzysta (pliki zewn臋trzne),
  • wy艣wietlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Klienta oraz limitowania ilo艣ci wy艣wietle艅 reklamy (pliki zewn臋trzne).
 19. Sklep wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plik贸w cookies:
  • sesyjne 鈥 usuwane wraz z zako艅czeniem sesji Klienta,
  • sta艂e 鈥 zako艅czenie sesji Klienta nie powoduje ich usuni臋cia.
 20. Ka偶dy Klient i w ka偶dym czasie mo偶e usun膮膰 zapisane na jego urz膮dzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcj膮 producenta przegl膮darki internetowej.
 21. Sklep mo偶e przechowywa膰 zapytania http w zwi膮zku, z czym w plikach log贸w serwera mog膮 by膰 zapisane niekt贸re informacje, w tym adres IP komputera, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie, nazwa stacji Klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http, o ile jest mo偶liwe, data i czas systemowy rejestracji w serwisie i nadej艣cia zapytania, liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, je偶eli Klient wszed艂 przez linka, informacje o przegl膮darce Klienta, informacje o b艂臋dach, jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http.
 22. Logi mog膮 by膰 gromadzone, jako materia艂 dla prawid艂owego administrowania Sklepem. Dost臋p do informacji maj膮 tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym
 23. Pliki z logami mog膮 by膰 analizowane w celu sporz膮dzenia statystyk ruchu w Sklepie i wyst臋puj膮cych b艂臋d贸w. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

Regulamin

 1. Klient 鈥 podmiot, w tym osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮c膮 osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, posiadaj膮cy pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, kt贸ry przegl膮da tre艣ci Sklepu, korzysta z funkcjonalno艣ci Sklepu, rejestruje Konto, sk艂ada Zam贸wienie, lub zamierza zawrze膰 Umow臋 sprzeda偶y w ramach Sklepu albo zawiera tak膮 umow臋.
 2. Konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca z przedsi臋biorc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
 3. Konto 鈥 dedykowany Klientowi, indywidualny panel z danymi Klienta oraz informacjami dotycz膮cymi Zam贸wie艅, a tak偶e ich realizacji, stworzony w zwi膮zku z przeprowadzeniem procedury rejestracji Konta.
 4. Koszyk 鈥 integralna cz臋艣膰 Sklepu i systemu zakupowego, w kt贸rej znajduje si臋 lista wybranych przez Klienta Towar贸w i inne informacje zwi膮zane z Zam贸wieniem.
 5. Sprzedawca 鈥 Creoton Tomasz Przestacki z siedzib膮 w Kotlinie, ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin, NIP: 6172150102, REGON: 369226741.
 6. Regulamin 鈥 niniejszy Regulamin 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮, a tak偶e sprzeda偶y Towar贸w, w ramach Sklepu.
 7. Sklep 鈥 serwis internetowy dost臋pny pod adresem www.induwod.pl, za po艣rednictwem, kt贸rego Klient mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia.
 8. Towar 鈥 produkty prezentowane oraz oferowane do sprzeda偶y w Sklepie.
 9. Umowa sprzeda偶y 鈥 umowa sprzeda偶y Towar贸w w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Do Umowy sprzeda偶y stosuje si臋 prawo polskie. J臋zykiem Umowy sprzeda偶y jest j臋zyk polski.
 10. Zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli Klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Towaru.
 1. W艂a艣cicielem sklepu internetowego znajduj膮cego si臋 pod adresem internetowym www.induwood.pl jestCreoton Tomasz Przestacki z siedzib膮 w Kotlinie, ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin, NIP: 6172150102, REGON: 369226741.
 2. Dane kontaktowe 鈥 adresy elektroniczne: kontakt@induwood.pl, numer telefonu: (+48) 784 725 781.
 3. Dane kontaktowe do zg艂osze艅 w ramach r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej, w ramach gwarancji, do zwrotu Towar贸w, do zg艂aszania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu Sklepu: INDUWOOD, ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin.
 4. Induwood prowadzi na terytorium Rzeczpospolitej Polski sprzeda偶 detaliczn膮 Towar贸w za po艣rednictwem sieci Internet.
 5. Induwood 艣wiadczy us艂ugi drog膮 elektroniczn膮 w postaci bezp艂atnej mo偶liwo艣ci przegl膮dania tre艣ci Sklepu, prowadzenia Konta, udost臋pniania funkcjonalno艣ci Sklepu, w tym interaktywnego formularza Zam贸wienia oraz zawierania Um贸w sprzeda偶y za pomoc膮 systemu teleinformatycznego.
 6. Niniejszy regulamin powsta艂 na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz w zwi膮zku z Ustaw膮 z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Regulamin okre艣la zasady funkcjonowania Sklepu oraz korzystania z niego, a tak偶e warunki sprzeda偶y Towar贸w w ramach Sklepu, w tym w szczeg贸lno艣ci warunki sk艂adania Zam贸wienia i jego modyfikowania, dokonywania p艂atno艣ci oraz inne uprawnienia i obowi膮zki Klienta oraz Induwood zwi膮zane z zawarciem Umowy sprzeda偶y, w odniesieniu do: postanowie艅 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮; Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (dalej zwane RODO), postanowie艅 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta, postanowie艅 w zakresie ochrony danych osobowych wynikaj膮cej z Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, postanowie艅 Kodeksu cywilnego.
 8. Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci:
  • zasady rejestracji Konta w serwisie internetowym, w ramach kt贸rego prowadzony jest Sklep, oraz korzystania z ju偶 zarejestrowanego Konta,
  • zasady sk艂adania Zam贸wie艅 przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  • zasady zawierania Um贸w sprzeda偶y przy pomocy systemu teleinformatycznego,
  • warunki sprzeda偶y Towar贸w w ramach Um贸w sprzeda偶y,
  • zasady przetwarzania danych osobowych.
 9. 聽Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie pod adresem internetowym www.induwood.pl/regulamin, w taki spos贸b kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie tre艣ci Regulaminu za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rego u偶ywa Klient. Ka偶dy mo偶e nieodp艂atnie zapozna膰 si臋 z Regulaminem.
 10. Warunkiem korzystania ze Sklepu, rejestracji Konta lub z艂o偶enia Zam贸wienia w Sklepie jest zapoznanie si臋 z Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania postanowie艅 Regulaminu.
 11. Klient mo偶e nieodp艂atnie zako艅czy膰, w ka偶dej chwili, korzystanie ze Sklepu.
 12. W celu prawid艂owego korzystania ze Sklepu, w tym rejestracji Konta oraz zawierania Um贸w sprzeda偶y, Klient powinien pos艂ugiwa膰 si臋 systemem teleinformatycznym spe艂niaj膮cym nast臋puj膮ce minimalne wymagania techniczne:
  1. dost臋p do stanowiska komputerowego lub innego urz膮dzenia ko艅cowego,
  2. dost臋p do sieci Internet,
  3. mo偶liwo艣膰 korzystania z przegl膮darki internetowej, np.: Google Chrome wersja 21 lub wy偶szy, Windows Internet Explorer 9 lub wy偶szy, Windows Edge, Safari, Firefox, inne,
  4. rozdzielczo艣膰 ekranu: 1280x800px.
  5. Dodatkowo, Klient powinien posiada膰 aktywny adres poczty elektronicznej.
 13. Induwood zapewnia ochron臋 przekazu elektronicznego poprzez stosowanie 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych, w celu zabezpieczenia danych przed ich pozyskaniem przez osoby nieupowa偶nione (np. poprzez konieczno艣膰 u偶ycia has艂a dost臋pu do Konta). Jednocze艣nie Sprzedawca wskazuje, i偶 korzystanie z sieci Internet i us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 mo偶e by膰 zagro偶one przedostaniem si臋 do systemu teleinformatycznego i urz膮dzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak r贸wnie偶 nieuprawnionym dost臋pem do danych Klienta, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagro偶e艅, Klient powinien stosowa膰 odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem program贸w antywirusowych lub chroni膮cych identyfikacj臋 u偶ytkownika w sieci Internet.
 14. W przypadku zauwa偶enia przez Klienta nieprawid艂owego dzia艂ania kt贸rejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezw艂ocznie poinformowa膰 o tym Induwood, poprzez zg艂oszenie reklamacji za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres elektroniczny: kontakt@induwood.pl lub pisemnie na adres Induwood: INDUWOOD, ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin. Reklamacja powinna zawiera膰 imi臋 i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane b臋d膮 w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomoc膮 poczty elektronicznej lub pisemnie.
 15. W trakcie korzystania ze Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta tre艣ci o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego dzia艂a艅 zmierzaj膮cy o nieprawid艂owego funkcjonowania Sklepu, a tak偶e zabronione s膮 dzia艂ania naruszaj膮ce prawo czy zmierzaj膮ce do obej艣cia prawa, a tak偶e sprzeczne z zasadami wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego lub dobrymi obyczajami.
 16. Induwood mo偶e ograniczy膰 lub uniemo偶liwi膰 dost臋p do Sklepu Klientom, kt贸rzy naruszaj膮 postanowienia Regulaminu, podaj膮 nieprawdziwe dane osobowe, naruszaj膮 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, naruszaj膮 dobre imi臋 Induwood lub innych Klient贸w.
 1. Klient ma mo偶liwo艣膰 utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu sk艂adania Zam贸wienia, 艣ledzenia na bie偶膮co statusu Zam贸wienia, podgl膮du historii zam贸wionych Towar贸w czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a tak偶e dokonywania zakup贸w w Sklepie w przysz艂o艣ci, bez konieczno艣ci ponownego podawania danych, o kt贸rych mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stron膮 Umowy sprzeda偶y zawartej w drodze z艂o偶onego Zam贸wienia mo偶e by膰 tak偶e Klient nieposiadaj膮cy Konta, przy czym warunkiem korzystania z funkcjonalno艣ci Sklepu i z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta nieposiadaj膮cego Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta nast臋puje poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego w spos贸b okre艣lony w Sklepie, a nast臋pnie zaakceptowanie go wraz z akceptacj膮 Regulaminu. Zarejestrowanie Konta mo偶e nast膮pi膰 w ka偶dym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien poda膰 sw贸j adres poczty elektronicznej oraz stworzy膰 has艂o dost臋pu do Konta, zgodnie ze wskaz贸wkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji zwi膮zanych z dokonywanymi Zam贸wieniami, Klient nie powinien podawa膰 swojego has艂a dost臋pu do Konta osobom trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przes艂ane na podany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, ka偶dorazowy dost臋p do Konta nast臋puje przy u偶yciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta oraz has艂o dost臋pu do Konta). Po zako艅czeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien ka偶dorazowo wylogowa膰 si臋 z Konta.
 7. Je艣li Klient posiadaj膮cy Konto chce z艂o偶y膰 Zam贸wienie poprzez to Konto, powinien uzupe艂ni膰 w zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY pozosta艂e dane osobowe niezb臋dne do zrealizowania Zam贸wienia: imi臋, nazwisko, opcjonalnie firm臋 przedsi臋biorstwa (nazwa firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, kt贸ry jest jednocze艣nie domy艣lnym adresem dostawy zam贸wionego Towaru.
  1. 聽W zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY znajduje si臋 r贸wnie偶 podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
  2. W zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES WYSY艁KI, Klient mo偶e poda膰 inny adres dostawy zam贸wionego Towaru ni偶 adres podany w zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY.
  3. Wszystkie dane podane przez Klienta w zak艂adce ADRESY mog膮 zosta膰 zmienione przez Klienta w ka偶dym czasie poprzez edycj臋 Konta, przy czym po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia, zmiana danych mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w drodze poinformowania o tym Induwood na adres: kontakt@induwood.pl, do czasu wys艂ania towaru.
  4. W przypadku zmiany danych Klienta, niezb臋dnych do realizacji Zam贸wienia, Klient zobowi膮zany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub do poinformowania o tym Induwood na adres: kontakt@induwood.pl.
 8. Klient mo偶e uzupe艂ni膰 dane Konta o swoje imi臋 i nazwisko w zak艂adce SZCZEG脫艁Y KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient mo偶e zmieni膰 w ka偶dym czasie poprzez edycj臋 Konta.
 9. Postanowienia dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych zawarte zosta艂y w Postanowieniach ko艅cowych Regulaminu.
 10. Klient w trakcie rejestracji mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie za pomoc膮 poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Przez informacj臋 handlow膮 nale偶y rozumie膰 reklam臋, materia艂y promocyjne, newslettery i inne informacje, kt贸re zawieraj膮 tre艣ci zwi膮zane z promowaniem Towar贸w oferowanych przez Sklep.
 11. Klient mo偶e w ka偶dym czasie i nieodp艂atnie usun膮膰 Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, poprzez zg艂oszenie takiego 偶膮dania Induwood na adres: kontakt@induwood.pl.

Sk艂adanie zam贸wie艅

 1. Zam贸wienia poprzez Sklep mo偶na sk艂ada膰 24 godziny na dob臋, 7 dni w tygodniu przez ca艂y rok.
 2. Sk艂ada膰 Zam贸wienia mog膮 Klienci posiadaj膮cy Konto oraz nieposiadaj膮cy Konta.
 3. Klient posiadaj膮cy Konto mo偶e sk艂ada膰 Zam贸wienia poprzez to Konto albo z jego pomini臋ciem na zasadach okre艣lonych w ust. 4 Regulaminu.
 4. Klient nieposiadaj膮cy Konta, dokonuje Zam贸wienia z pomini臋ciem procedury rejestracji Konta i uzyskania dost臋pu do niego poprzez logowanie, jednak w procesie sk艂adania Zam贸wienia zobowi膮zany jest do podania swoich danych niezb臋dnych do zrealizowania przez Sprzedawc臋 Zam贸wienia, tj.: imienia, nazwiska, opcjonalnie firmy przedsi臋biorstwa (nazwa firmy), adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu i adresu zamieszkania Klienta (oraz adresu p艂atno艣ci, je艣li jest inny ni偶 adres dostawa Towaru), kt贸ry jest jednocze艣nie domy艣lnym adresem dostawy zam贸wionego Towaru, a tak偶e do zaakceptowania Regulaminu.
  1. Klient mo偶e tak偶e poda膰 inny adres dostawy zam贸wionego Towaru ni偶 adres swojego zamieszkania.
  2. W trakcie podawania danych osobowych, Klient mo偶e zarejestrowa膰 Konto, jednak nie jest to obligatoryjne.
 5. 聽Podczas sk艂adania Zam贸wienia Klient mo偶e wpisa膰 uwagi dotycz膮ce Zam贸wienia w odpowiedniej rubryce (UWAGI DO ZAM脫WIENIA).
 6. Je艣li Klient chce otrzyma膰 faktur臋 VAT z tytu艂u zakupu Towar贸w, powinien wpisa膰 dane do faktury VAT niezb臋dne do prawid艂owego wystawienia faktury VAT (firm臋 przedsi臋biorstwa, siedzib臋 przedsi臋biorstwa, numer NIP przedsi臋biorstwa).
 7. W Koszyku znajduje si臋 informacja dotycz膮ca wybranego przez Klienta Towaru, jego cena, informacja dotycz膮ca sposob贸w dostawy oraz koszt dostawy. Je艣li Klient posiada kupon uprawniaj膮cy do zni偶ek, mo偶e wprowadzi膰 go w odpowiedni膮 rubryk臋 w Koszyku celem uzyskania zni偶ki. W Koszyku Klient mo偶e tak偶e okre艣li膰 ilo艣膰 wybranego Towaru, kt贸ry zamierza kupi膰.
 8. Do z艂o偶enia Zam贸wienia dochodzi w wyniku (w kolejno艣ci): uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przegl膮darce internetowej adresu internetowego www.induwood.pl, uzyskania dost臋pu do Konta w Sklepie albo korzystania ze Sklepu bez rejestracji Konta, wyboru Towaru spo艣r贸d prezentowanych w Sklepie, opcjonalnie jego personalizacji (w tym wykonanie graweru), dodanie Towaru do Koszyka, przej艣cia do kasy, uzupe艂nienia danych osobowych (je艣li Klient nie korzysta ze Sklepu poprzez swoje Konto), wyboru sposobu dostawy i p艂atno艣ci oraz wyboru przycisku KUPUJ臉 I P艁AC臉.
 9. Klient uaktywniaj膮c przycisk 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 potwierdza, i偶 sk艂ada Zam贸wienia z obowi膮zkiem zap艂aty.
 10. W procesie sk艂adania Zam贸wienia, do chwili uaktywnienia przycisku KUPUJ臉 I P艁AC臉, Klient ma mo偶liwo艣膰 jego modyfikowania poprzez system sprzeda偶owy Sklepu.
 11. Po uaktywnieniu przycisku KUPUJ臉 I P艁AC臉:
  1. Klient nie ma mo偶liwo艣ci modyfikowania Zam贸wienia,
  2. 聽zmiana danych osobowych Klienta mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w drodze poinformowania o tym Induwood na podany w rozdziale II ust. 2 Regulaminu adres poczty elektronicznej, do czasu wys艂ania Towaru do Klienta.
 12. Po z艂o偶eniu Zam贸wienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wys艂ane zostaje potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia, kt贸re stanowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y. Potwierdzenie przyj臋cia Zam贸wienia zawiera dane identyfikacyjne Induwood, w tym adres Induwood, dane kontaktowe Induwood, o kt贸rych mowa w rozdziale II ust. 2 i ust. 3 Regulaminu, numer Zam贸wienia, dat臋 z艂o偶enia Zam贸wienia, zam贸wiony Towar, cen臋, spos贸b i termin zap艂aty, numer rachunku bankowego Induwood, koszt i spos贸b przesy艂ki, dane Klienta.
 13. Induwood przyst膮pi do realizacji Zam贸wienia pod warunkiem dokonania przez Klienta zap艂aty za zam贸wione Towary, chyba 偶e Klient wybra艂 p艂atno艣膰 za pobraniem i w takim przypadku Induwood zrealizuje Zam贸wienie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w ust. 12 Regulaminu.
 14. Utrwalanie, zabezpieczanie i udost臋pnianie tre艣ci zawieranej Umowy sprzeda偶y nast臋puje za po艣rednictwem systemu sprzeda偶owego Sklepu, a potwierdzenie zawarcia Umowy sprzeda偶y przekazywane jest za pomoc膮 poczty elektronicznej, o czym mowa ust. 12 Regulaminu. Klient posiadaj膮cy Konto ma dost臋p do warunk贸w zawartej Umowy sprzeda偶y z poziomu swojego Konta.

Cena i p艂atno艣膰

 1. Ceny Towar贸w podane w Sklepie:
  1. s膮 cenami brutto (zawieraj膮 wszystkie c艂a i podatki, w tym VAT),wyra偶one s膮 w z艂otych polskich,
  2. nie zawieraj膮 koszt贸w dostawy, kt贸re zale偶ne s膮 od wyboru dokonanego przez Klienta podczas sk艂adania Zam贸wienia.
 2. Za ka偶dym razem przed z艂o偶eniem Zam贸wienia, Klientowi wskazywana jest cena obejmuj膮ca ca艂kowity koszt Towar贸w. Klient zobowi膮zany jest do zap艂aty ceny za Towar oraz za dostaw臋.
 3. Klient mo偶e wybra膰 jedn膮 z nast臋puj膮cych form p艂atno艣ci:
  1. got贸wk膮 鈥瀦a pobraniem鈥,
  2. przelew bankowy na rachunek bankowy Induwood wskazany w potwierdzeniu przyj臋cia Zam贸wienia: 32 1140 2004 0000 3302 7736 5902.
  3. poprzez system p艂atno艣ci przelewy24,
 4. 聽Za dzie艅 zap艂aty uznaje si臋 dzie艅 zaksi臋gowania wp艂aty na rachunku bankowym Induwood lub po艣rednika (Przelewy24).
 5. Za wyj膮tkiem wyboru przez Klienta p艂atno艣ci 鈥瀦a pobraniem鈥, je艣li Klient nie dokona zap艂aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, Induwood uprawniony jest do anulowania Zam贸wienia lub odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres poczty elektronicznej.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta p艂atno艣ci 鈥瀦a pobraniem鈥, p艂atno艣膰 nast臋puje got贸wk膮 do r膮k kuriera firmy kurierskiej w momencie dostawy Towaru.
 7. Na ka偶dy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzeda偶y w postaci faktury VAT.
 8. Ceny podane w Sklepie mog膮 ulec zmianie (np. w ramach akcji promocyjnej lub wyprzeda偶y Towaru). Warunki Zam贸wienia, w tym cena za Towar, nie mog膮 ulec zmianie w stosunku do Klienta, kt贸ry z艂o偶y艂 Zam贸wienie przed dokonaniem zmiany cenowej. Promocje w Sklepie nie podlegaj膮 艂膮czeniu.

Dostawa towar贸w

 1. Induwood zobowi膮zany jest do dostarczenia zam贸wionych Towar贸w bez wad na wskazany przez Klienta adres dostawy.
 2. Dostawa Towar贸w jest mo偶liwa na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych kraj贸w Unii Europejskiej.
 3. Koszt dostawy ponosi Klient i jest on doliczany do kwoty Zam贸wienia. W przypadku nie odebrania przesy艂ki przez Klienta (np. od kuriera, z punktu odbioru) i powrotu paczki do Induwood, Klient ponosi koszt ponownego wys艂ania przesy艂ki.
 4. Po zawarciu Umowy sprzeda偶y i dokonaniu zap艂aty przez Klienta, chyba 偶e Klient wybra艂 p艂atno艣膰 鈥瀦a pobraniem鈥, Towary wysy艂ane s膮 do Klienta, na wskazany przez niego adres dostawy, za po艣rednictwem firmy kurierskiej InPost (www.inpost.pl) lub do wybranego przez Klienta paczkomatu InPost (www.inpost.pl) .
 5. Dostawa Towar贸w nast臋puje do maksymalnie 7 dni roboczych od dnia zap艂aty za Towar albo od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia Zam贸wienia, o kt贸rym mowa w ust. 12 Regulaminu, je艣li Klient wybra艂 p艂atno艣膰 鈥瀦a pobraniem鈥. W okresie wzmo偶onej ilo艣ci zam贸wie艅 (okresy oko艂o艣wi膮teczne, black friday, wyprzeda偶e, promocje itp.) czas realizacji zam贸wie艅 mo偶e jednak ulec wyd艂u偶eniu powy偶ej 7 dni roboczych.
 6. Induwood informuje, i偶 w momencie odbioru Towaru, Klient powinien sprawdzi膰 przy kurierze stan przesy艂ki a w razie zauwa偶enia jakichkolwiek uszkodze艅 lub brak贸w w Towarze lub w jego opakowaniu, powinien za偶膮da膰 od kuriera sporz膮dzenia protoko艂u ustalaj膮cego stan przesy艂ki oraz okoliczno艣ci powstania szkody. Brak sporz膮dzenia protoko艂u nie stanowi przeszkody do zg艂aszania wad Towaru w ramach r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej lub w ramach gwarancji.

R臋kojmia za wady

 1. Do wad fizycznych i prawnych Towar贸w stosuje si臋 postanowienia Kodeksu cywilnego w zakresie r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Je偶eli Towar posiada wady, Konsument mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y, chyba 偶e Induwood niezw艂ocznie i bez nadmiernych niedogodno艣ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniony lub naprawiany przez Induwood albo Induwood nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany rzeczy na woln膮 od wad lub usuni臋cia wady.
 3. Konsument, mo偶e zamiast zaproponowanego przez Induwood usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z Umow膮 sprzeda偶y w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Induwood. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋 warto艣膰 Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a tak偶e bierze si臋 pod uwag臋 niedogodno艣ci, na jakie nara偶a艂by Konsumenta inny spos贸b zaspokojenia.
 4. Konsument nie mo偶e odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y, je偶eli wada Towaru jest nieistotna.
 5. Induwood odpowiada z tytu艂u r臋kojmi, je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi.
 6. Uprawienia z tytu艂u r臋kojmi za wady przys艂uguj膮 wy艂膮cznie Konsumentom. Strony Umowy sprzeda偶y 鈥 Klient nieb臋d膮cy Konsumentem oraz Induwood, wy艂膮czaj膮 mi臋dzy sob膮 r臋kojmi臋 za wady, przy czym Strony mog膮 w drodze negocjacji postanowi膰 inaczej.
 7. Roszczenia z r臋kojmi nale偶y kierowa膰 w formie pisemnej na adres pocztowy Induwood ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin. Towar powinien by膰 dostarczony na koszt Induwood. Konsument powinien tak偶e wskaza膰 swoje dane, w tym adres e-mail. Konsument mo偶e skorzysta膰 z formularza zg艂aszania wad w ramach r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej znajduj膮cego si臋 w Sklepie.
 8. Induwood w ci膮gu 14 dni ustosunkuje si臋 do 偶膮dania Konsumenta, kieruj膮c do niego pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Konsumenta.

Gwarancja

 1. Niezale偶nie od prawa Konsumenta do zg艂aszania wad Towar贸w na podstawie przepis贸w o r臋kojmi, Induwood udziela Klientowi b臋d膮cemu Konsumentem oraz Klientowi nieb臋d膮cemu Konsumentem gwarancji na sprzedane przez siebie Towary na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W ramach udzielonej gwarancji, Induwood zapewnia, i偶 sprzedane Towary nie posiadaj膮 wad fizycznych oraz odpowiadaj膮 opisowi Towaru znajduj膮cemu si臋 w Sklepie. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne Towar贸w oraz wady wynik艂e z b艂臋d贸w podczas obr贸bki/sk艂adania Towar贸w.
 3. W ramach gwarancji, Induwood zobowi膮zuje si臋 do wymiany Towaru na nowy b膮d藕 do naprawy Towaru, wed艂ug wyboru Induwood. Je艣li Towar ze wzgl臋du na charakter wady nie mo偶e zosta膰 naprawiony, Induwood wymieni Towar na nowy. Je艣li Towar ze wzgl臋du na charakter wady nie mo偶e zosta膰 naprawiony i nie ma mo偶liwo艣ci wymiany Towaru na nowy, Induwood dokona zwrotu zap艂aconej ceny za Towar wraz z poniesionym przez Klienta kosztem dostawy Towaru.
 4. Okres gwarancji trwa 24 miesi膮ce od dnia wydania Towaru Klientowi. Je艣li w wyniku wykonania obowi膮zk贸w gwarancyjnych Induwood dostarczy艂 Klientowi zamiast Towaru wadliwego Towar wolny od wad albo dokona艂 istotnych napraw Towaru obj臋tego gwarancj膮, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Towaru wolnego od wad lub zwr贸cenia Towaru naprawionego. Je偶eli Induwood wymieni艂 cz臋艣膰 Towaru, przepis powy偶szy stosuje si臋 odpowiednio do cz臋艣ci wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przed艂u偶eniu o czas, w ci膮gu kt贸rego wskutek wady Towaru obj臋tego gwarancj膮 Klient nie m贸g艂 z niego korzysta膰.
 5. Gwarancja nie obejmuje wymiany zu偶ytej baterii w zegarkach.
 6. Odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u gwarancji obejmuje tylko wady powsta艂e z przyczyn tkwi膮cych w sprzedanym Towarze. Gwarancja nie obejmuje wad Towar贸w:
  1. powsta艂ych w zwi膮zku z mechanicznym uszkodzeniem Towar贸w przez u偶ytkownika lub osob臋 trzeci膮,
  2. niezgodnym z instrukcj膮 obs艂ugi korzystaniem z Towaru przez u偶ytkownika 鈥 je艣li zosta艂a do艂膮czona do Towaru,
  3. niezgodn膮 z instrukcj膮 konserwacj膮 Towaru przez u偶ytkownika 鈥 je艣li zosta艂a do艂膮czona do Towaru,
  4. korzystaniem przez u偶ytkownika z Towaru w spos贸b niezgodny z jego przeznaczeniem,
  5. b臋d膮cych skutkiem dzia艂ania zdarze艅 losowych lub zjawisk atmosferycznych,
  6. powsta艂ych w zwi膮zku z ingerencj膮 u偶ytkownika w Towar, np. roz艂o偶eniem Towaru na cz臋艣ci, z kt贸rych Towar si臋 sk艂ada.
 7. W razie powstania wady Towaru obj臋tego gwarancj膮, o ile wada ujawni si臋 w ci膮gu okresu gwarancyjnego, Klient powinien dostarczy膰 na koszt Induwood Towar wraz z opisem wady na adres pocztowy wskazany w rozdziale II ust. 3 Regulaminu. Klient mo偶e skorzysta膰 z formularza zg艂aszania wad w ramach gwarancji znajduj膮cego si臋 w Sklepie.
 8. Zg艂oszenia reklamacyjne rozpatrywane s膮 w terminie 7-14 dni od dnia dostarczenia Towaru wraz z opisem wady. Klient zostanie powiadomiony o wyniku post臋powania reklamacyjnego poprzez pisemne zawiadomienie lub zawiadomienie skierowane na adres poczty elektronicznej Klienta.
 9. Udzielona przez Induwood gwarancja nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie艅 Konsumenta wynikaj膮cych z przepis贸w o r臋kojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Prawo odst膮pienia od umowy

 1. Konsument, kt贸ry zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y (umow臋 na odleg艂o艣膰), mo偶e od niej odst膮pi膰 bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia obj臋cia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik. Do zachowania terminu wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia przed jego up艂ywem. W tym celu nale偶y z艂o偶y膰 pisemne o艣wiadczenie o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y 鈥 informacja o prawie odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y oraz wz贸r o艣wiadczenia o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y do艂膮czane s膮 do ka偶dej przesy艂ki. Towar wraz z pisemnym o艣wiadczeniem o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y nale偶y przes艂a膰 na adres pocztowy Induwood ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlin.
 2. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, Induwood zobowi膮zany jest do niezw艂ocznego, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta o odst膮pieniu od Umowy sprzeda偶y, zwr贸ci膰 Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszty dostawy Towar贸w.
 3. Induwood dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument, chyba 偶e Konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
 4. Je偶eli Induwood nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Towar od Konsumenta, mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
 5. Konsument ma obowi膮zek zwr贸ci膰 Towar Induwood na adres pocztowy: Induwood ul. 15 Sierpnia 7E, 63-220 Kotlinm jednak nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y.
 6. Konsument ponosi tylko bezpo艣rednie koszty zwrotu Towar贸w, chyba 偶e Induwood zgodzi艂 si臋 je ponie艣膰.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci Towaru b臋d膮cego wynikiem korzystania z nich w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. W przypadku produktu spersonalizowanego (np. Kalendarz ze spersonalizowanym grawerem) Konsumentowi nie przys艂uguje prawo zwrotu towaru.
 9. W przypadku zwrotu produktu zakupionego podczas akcji rabatowej/wyprzeda偶y przy u偶yciu kodu zni偶kowego- kwota zwrotu jest r贸wna cenie produktu w zam贸wieniu.
 10. W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy u偶yciu rabatu ilo艣ciowego (wi臋ksza ilo艣膰 produkt贸w = wi臋kszy rabat), rabat na pozosta艂e artyku艂y w zam贸wieniu zostaje przeliczony adekwatnie do ilo艣ci produkt贸w.
 1. Klient ma mo偶liwo艣膰 utworzenia indywidualnego Konta dla usprawnienia procesu sk艂adania Zam贸wienia, 艣ledzenia na bie偶膮co statusu Zam贸wienia, podgl膮du historii zam贸wionych Towar贸w czy modyfikacji swoich danych osobowych i adresu dostawy, a tak偶e dokonywania zakup贸w w Sklepie w przysz艂o艣ci, bez konieczno艣ci ponownego podawania danych, o kt贸rych mowa w Regulaminie. W tym celu Klient dokonuje procedury rejestracji Konta.
 2. Rejestracja Konta nie jest obligatoryjna. Stron膮 Umowy sprzeda偶y zawartej w drodze z艂o偶onego Zam贸wienia mo偶e by膰 tak偶e Klient nieposiadaj膮cy Konta, przy czym warunkiem korzystania z funkcjonalno艣ci Sklepu i z艂o偶enia Zam贸wienia przez Klienta nieposiadaj膮cego Konta jest akceptacja Regulaminu.
 3. Rejestracja Konta nast臋puje poprzez wype艂nienie formularza rejestracyjnego w spos贸b okre艣lony w Sklepie, a nast臋pnie zaakceptowanie go wraz z akceptacj膮 Regulaminu. Zarejestrowanie Konta mo偶e nast膮pi膰 w ka偶dym czasie.
 4. W celu rejestracji Konta, Klient powinien poda膰 sw贸j adres poczty elektronicznej oraz stworzy膰 has艂o dost臋pu do Konta, zgodnie ze wskaz贸wkami podanymi w Sklepie. W celu ochrony swoich danych osobowych oraz informacji zwi膮zanych z dokonywanymi Zam贸wieniami, Klient nie powinien podawa膰 swojego has艂a dost臋pu do Konta osobom trzecim.
 5. Potwierdzenie zarejestrowania Konta zostanie przes艂ane na podany w trakcie rejestracji Konta adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Po zarejestrowaniu Konta, ka偶dorazowy dost臋p do Konta nast臋puje przy u偶yciu danych wskazanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym (adres poczty elektronicznej Klienta oraz has艂o dost臋pu do Konta). Po zako艅czeniu korzystania ze Sklepu, Klient powinien ka偶dorazowo wylogowa膰 si臋 z Konta.
 7. Je艣li Klient posiadaj膮cy Konto chce z艂o偶y膰 Zam贸wienie poprzez to Konto, powinien uzupe艂ni膰 w zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY pozosta艂e dane osobowe niezb臋dne do zrealizowania Zam贸wienia: imi臋, nazwisko, opcjonalnie firm臋 przedsi臋biorstwa (nazwa firmy), numer telefonu i adres zamieszkania Klienta, kt贸ry jest jednocze艣nie domy艣lnym adresem dostawy zam贸wionego Towaru.
  1. 聽W zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY znajduje si臋 r贸wnie偶 podany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej.
  2. W zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES WYSY艁KI, Klient mo偶e poda膰 inny adres dostawy zam贸wionego Towaru ni偶 adres podany w zak艂adce ADRESY 鈥 ADRES ROZLICZENIOWY.
  3. Wszystkie dane podane przez Klienta w zak艂adce ADRESY mog膮 zosta膰 zmienione przez Klienta w ka偶dym czasie poprzez edycj臋 Konta, przy czym po z艂o偶eniu przez Klienta Zam贸wienia, zmiana danych mo偶e nast膮pi膰 wy艂膮cznie w drodze poinformowania o tym Induwood na adres: kontakt@induwood.pl, do czasu wys艂ania towaru.
  4. W przypadku zmiany danych Klienta, niezb臋dnych do realizacji Zam贸wienia, Klient zobowi膮zany jest do wprowadzenia swoich aktualnych danych lub do poinformowania o tym Induwood na adres: kontakt@induwood.pl.
 8. Klient mo偶e uzupe艂ni膰 dane Konta o swoje imi臋 i nazwisko w zak艂adce SZCZEG脫艁Y KONTA, jednak nie jest to obligatoryjne. Dane te Klient mo偶e zmieni膰 w ka偶dym czasie poprzez edycj臋 Konta.
 9. Postanowienia dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych zawarte zosta艂y w Postanowieniach ko艅cowych Regulaminu.
 10. Klient w trakcie rejestracji mo偶e wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie za pomoc膮 poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮. Przez informacj臋 handlow膮 nale偶y rozumie膰 reklam臋, materia艂y promocyjne, newslettery i inne informacje, kt贸re zawieraj膮 tre艣ci zwi膮zane z promowaniem Towar贸w oferowanych przez Sklep.
 11. Klient mo偶e w ka偶dym czasie i nieodp艂atnie usun膮膰 Konto wraz ze wszystkimi danymi osobowymi, poprzez zg艂oszenie takiego 偶膮dania Induwood na adres: kontakt@induwood.pl.

Transport

W naszym sklepie dost臋pne s膮 poni偶sze metody wysy艂ki:

 • przesy艂ka kurierska za po艣rednictwem firmy DPD oraz FedEX w cenie 16 z艂 (p艂atno艣膰 online lub przelew) oraz 21 z艂 (p艂atno艣膰 przy odbiorze)
 • paczkomaty InPost w cenie 11 z艂 (p艂atno艣膰 online lub przelew) oraz 15 z艂 (p艂atno艣膰 przy odbiorze)
 • paczka w Ruchu w cenie 7 z艂 (p艂atno艣膰 online lub przelew) oraz 12 z艂 (p艂atno艣膰 przy odbiorze)
 • odbi贸r osobisty pod adresem: Kotlin, ul. 15 Sierpnia 7E

P艂atno艣膰

Za swoje zam贸wienie mo偶esz zap艂aci膰 korzystaj膮c:

 • z systemu p艂atno艣ci online 鈥 Paynow
 • wykonuj膮c tradycyjny przelew na nr konta: 32 1140 2004 0000 3302 7736 5902

Nie znalaz艂e艣 odpowiedzi? Napisz do nas!